Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 3,00 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge na spletni strani občine s plačilnimi karticami, spletno banko NLB klik, spletno banko Abanet, Hal mBills in s položnico (upn nalog).
  • Ob posredovanju vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 01391 5910 309 167
Referenca: SI11 76899 7111002
Zahtevano digitalno potrdilo : NE