Občina Žetale

Vloga za denarno pomoč ob rojstvu otroka

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE