Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov Prostorski akti

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)