Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov Prostorski akti

Občinski prostorski načrt (OPN)